SEMINARIUM W RAMACH PROJEKTU „DZIEDZICTWO SANKTUARIUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ NA SZLAKU UNESCO”

W dniu 24 marca 2023 w auli Domu Pielgrzyma w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się seminarium z udziałem wyjątkowych prelegentów. Przedstawiono stan prac w ramach przeprowadzanego projektu oraz inne tematy związane z funkcjonowaniem sanktuarium.

 

Punktualnie o 12-tej o. Gracjan Kubica OFM – Kustosz Sanktuarium powitał zaproszonych gości i prelegentów. Wśród osób, które przyjęły zaproszenie byli m.in.: Filip Kaczyński – poseł RP, Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki oraz przedstawiciele społeczności lokalnej i mediów.

 

Kolejno w seminarium wystąpili z prelekcjami:

  • dr Krystyn Kozieł – konserwator dzieł sztuki

Ekspert przedstawił przebieg prac konserwatorskich w kaplicach na Dróżkach Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prezentacja wzbudziła wiele refleksji na temat trudności, jakie trzeba pokonać, by uratować, czy odtworzyć dzieła kultury materialnej.

  • mgr inż. arch. Piotr Kozieł

W swoim wystąpieniu przedstawił przebieg i zaawansowanie robót remontowo-budowlanych w kaplicach na Dróżkach Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prezentacja zawierała wiele informacji zarówno o technikach prac, jak i o geologii miejsca, a także wpływu klimatu na postęp zniszczeń.

  • mgr inż. arch. Bartosz Żmuda – Creoproject

Pan Bartosz zaprezentował problematykę remontów obiektów zabytkowych na przykładzie budynków przyklasztornych przy ul. Bernardyńskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Okazuje się, że w pracach konserwatorskich dopiero w trakcie działań można realnie i odpowiedzialnie dobrać sposoby i techniki działań.

  • Anna Neuman – konsorcjum Invelo/Inveni

W wystąpieniu przedstawiła realizację projektu „Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO”, jako szansę dla społeczności lokalnej. Przeprowadzane remonty oraz konserwacje obiektów kalwaryjskich pomogą w promocji miejsca oraz rozwoju działalności kulturalnej. Z szerokiej oferty wydarzeń oraz warunków lokalowych będą mogli korzystać mieszkańcy Kalwarii i okolic, poznając w ten sposób wartość i wagę miejscowego dziedzictwa.

  • Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty

Aktywna i zaangażowana, nie tylko jako Wicekurator, ale też jako działaczka społeczna, przedstawiła dziedzictwo lokalne jako motywację dla integracji i rozwoju oraz promocji dobrych praktyk wśród młodego pokolenia.

  • Rafał Gralewski

Pan przewodnik Rafał Gralewski oprowadza grupy po sanktuarium już od lat. W swoim wystąpieniu przedstawił Misterium Męki Pańskiej odbywające się co roku w sanktuarium, jako kontynuację teatru i obrzędów religijnych tradycji europejskiej. Wyjątkowe połączenie kultury słowa oraz bogatej wiedzy historycznej dało słuchaczom w rezultacie pokaz zupełnie niezwykłej perspektywy spojrzenia na „teatrum religijne” w Kalwarii Zebrzydowskiej.

  • o. Tarsycjusz Bukowski OFM – rzecznik prasowy Sanktuarium

Ojciec Tarsycjusz w wystąpieniu zatytułowanym „Piękno ocalone i ocalające” – oprowadził słuchaczy po niezwykłym świecie muzyki w Kościele na przykładzie sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prezentacja zawierała wiele przykładów zabytkowych zapisów muzyki, zanim jeszcze powstał współczesny zapis nutowy, a także można było poznać historię organów w bazylice.

 

Spotkanie miało charakter merytoryczny i pozwoliło docenić zasięg i skalę realizowanego projektu. Projekt „Dziedzictwo sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO” jest współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

 
Zobacz inne aktualności: