PAMIĄTKOWA TABLICA OD PREZYDENTA RP DLA SANKTUARIUM

 

Podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie kustosz sanktuarium odebrał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową tablicę upamiętniającą uznanie przez prezydenta 100 Pomników Historii w setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Tablica, którą przekazał prezydent zostanie umieszczona w sanktuarium na pamiątkę jubileuszu odzyskania niepodległości. Ojciec kustosz spotkał się także z Piotrem Glińskim, Wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego oraz Magdaleną Gawin, podsekretarzem stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnym Konserwatorem Zabytków.

Kalwaria Zebrzydowska – krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego został uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 30 października 2000 roku.

„Kalwaria Zebrzydowska pod względem artystycznym i kompozycyjnym należy do najcenniejszych obiektów zabytkowych w Polsce. Zarówno architektura kaplic, jak i kompozycja krajobrazowa owego „parku pielgrzymkowego” stanowią dzieło sztuki. Analizując walory artystyczne zespołu należy podkreślić, że jest to niezwykły dokument religijności i kultury sarmackiej. Kalwaria Zebrzydowska jest pierwszym założeniem tego typu w Polsce” – czytamy w opisie Kalwarii – Pomnika Historii.

Sanktuarium kalwaryjskie zasługuje na uznanie nie tylko ze względu na nieocenione wartości kulturowe i historyczne. Jest przede wszystkim miejscem modlitwy i wyciszenia przybywających pielgrzymów.
Zobacz inne aktualności: